Важно! Тук е отговорено на голяма част от въпросите, свързани с настаняване, екипировка, битови условия, храна и транспортиране на децата от и до лагерите. Всеки лагер обаче има специфики, които са описани подробно в програмата му.

Медицински противопоказания за участие в лагер

При наличие на следните заболявания или разстройства, изискващи специализирана подкрепа и/или медицински грижи, участие в лагерите на Лагер Беглика не се допуска.

 1. Заболявания на сърдечно-съдовата система
  – вродени сърдечни и съдови малформации без корекция или коригирани оперативно, предполагащи ограничения във физическото натоварване
 2. Забoлявaния нa кръвта
  – всички форми на злокачествени заболявания
 3. Заболявания на дихателната система
  – инфекциозни заболявания
  – хронични заболявания с дихателна недостатъчност или предполагащи ограничения във физическите натоварвания
  – контролирана бронхиална астма, без пристъпи през последната година и без наложени ограничения на физическата активност, не е противопоказание за участие в лагер
 4. Ендокринни заболявания
  – неконтролиран диабет и декомпенсирани форми на ендокринни заболявания
 5. Неврологични заболявания
  – епилепсия
  – детска церебрална парализа
  – неврологични заболявания с когнитивен дефицит и/или двигателни нарушения
 6. Заболявания на опорно-двигателния апарат
  – прекарани травми на опорно-двигателния апарат с давност по-малка от три месеца
 7. Инфекциозни заболявания
  – всички инфекциозни заболявания.
 8. Психични и поведенчески разстройства
  – психози
  – афективни разстройства
  – обсесивно-компулсивно разстройство, водещо до нарушение на социалното функциониране
  – тревожни разстройства с нарушения на социалното функциониране
  – дисоциативни разстройства
  – генерализирани разстройства на развитието със значително нарушение на
  социалното функциониране
  – умствена изостаналост
  – вредна употреба или зависимост към психоактивни вещества
  – разстройства на поведението

1. Как става записването?

След правилно отговоряне на всички въпроси в „Анкета преди записване“, която ще намерите под описанието на всеки наш лагер, ще получите достъп до “Форма за записване”. В кратък срок след изпращането на заявката, от наша страна ще получите потвърждение за записването. В последваща комуникация ще изпратим допълнителни документи (медицински формуляр и декларация за съгласие на родителя и детето), както и банкова сметка за превеждане на таксата. За финално потвърждение на записването се приема заплащането на таксата за лагера.

Не по-късно от десет дни преди началото на лагера ще бъде проведена родителска среща, на която ще направим последни уточнения за протичането на програмата, ще съберем оригинали на декларациите и ще отговорим на възникнали въпроси. На срещата е допустимо присъствието на деца, записани в лагерите.

2. Какво става, ако участника не може да се включи в лагера?

– при отказ повече от 30 дни преди началната дата на програмата, се възстановява 100% от внесената сума;
– при отказ от 15 до 30 дни преди началната дата на програмата, се възстановява 75% от внесената сума;
– при отказ от 8 до 14 дни преди началната дата на програмата, се възстановява 50% от внесената сума;
– при отказ от началната дата на програмата до 7 дни преди нея, сумата не се възстановява.

При невъзможност за включване в програмата поради възникнали здравословни причини, внесената сума се възстановява след предоставяне на епикриза или медицинско свидетелство, удостоверяващо здравословното състояние на участника до 7 дни след диагностицирането.

3. Възможно ли е ползването на отстъпки?

Отстъпка за участие на братя и/или сестри, както и за участие на едно дете в повече от един лагер за сезона, се прилага във всички летни програми. Отстъпката е в размер на 10% и се прилага еднократно. В пролетни, зимни и извънредни лагери, намаление се прави само при записване на деца от едно семейство.

4. Каква екипировка е необходима на детето?

Екипировката зависи от сезона и спецификата на лагера. Моля, разгледайте внимателно списъците с необходимата лична екипировка на участника, които ще получите в процеса на записване в лагер. От наличието на всички части от екипировката със съответните характеристики зависи комфорта и безопасността на детето Ви повреме на лагера. Ние предоставяме специализираната екипировка – палатки, шалтета, планински велосипеди (с изключение на лагерите „С колела в Родопите – първи стъпки“ и „С колела в Родопите – пътешествие“, в които те се наемат допълнително), лодки, спасителни жилетки, каски, катерачен инвентар, карти, компаси.

За всеки лагер в последваща комуникация по имейл ще получите списък с екипировка, отговорящ на нуждите за съответната програма.
За лагерите „С колела в Родопите – първи стъпки“ и „С колела в Родопите – пътешествие“ е необходимо да изпратите запитване със снимки или видео на велосипеда на детето, за да преценим дали е подходящ за участието в лагера. Изисквания за велосипедите на участниците в колоездачните лагери: ТУК

5. Какви са битовите условия?

Битовите условия са различни в зависимост от програмата и местата, на които е позициониран лагерът.

» При лагерите от група „Базови лагери“:

Това са програмите, които са стационарни и децата не променят мястото си за нощувка. Децата спят на палатки през цялото време на лагера на определени за целта мяста. В базата са осигурени или обособени от екипа места за готвене и хранене, тоалетни и баня.

При лагерите в Горски център „Чатъма“ на разположение на групата е място за палатков лагер, кухня, външни компостни тоалетни, външна баня със соларен бойлер и бойлер на дърва, ток от соларна система, което позволява да бъдат зареждани батерии, фотоапарати, телефони и т.н. по режим и в съответствие с определени правила за ползване. Във всички лагери от група „Базови“ децата и инструкторите подготвят храната си сами.

» При лагерите от групите „Диви Родопи“ и „Експедиции“:

В повечето пътуващи лагери нощуваме на палатки и всеки ден изграждаме нов лагер. Тези лагери се разполагат в близост до източник на питейна вода като в тези случаи приемаме общи правила относно хигиената и управлението на отпадъците. Приготвяме сами храната си, за което осигуряваме условия за изграждане на подвижна кухня и закупуваме необходимите продукти за готвене. Всеки участник се грижи за собствената си посуда като ние следим за спазването на добра хигиена. В някои от програмите се храним в хижи/къщи за гости/локални места за хранене в зависимост от маршрута ни, което е описано изрично.

Нощувки на закрито има в някои от лагерите като те също са описани в съответната програма.

При извънредни обстоятелства и сериозно влошаване на времето се стремим да разполагаме с варианти за промяна в програмата или за настаняване на децата на закрито. При такива случаи в пътуващите лагери е възможно извънредно заплащане на нощувка от участниците в лагера.

6. С какво се хранят децата?

Участниците в лагерите се хранят задължително три пъти на ден като е предвидена и следобедна закуска. Опитваме се да осигуряваме разнообразна и пълноценна храна на децата като в менюто са включени супи, салати, готвени ястия, месо, плодове.
Ако някой участник има специфични нужди, можем да се съобразим с тях и да подготвим подходящо меню. Препоръчително е да не се носи собствена храна, освен необходимата за първия ден от лагерите. При наличие на такава, детето може да бъде помолено да я сподели с останалите от групата.

Децата приготвят храната си сами с помощта на инструкторите.

7. Има ли медицинско обслужване?

Членовете на нашия екип са обучени да осигуряват първа долекарска помощ и могат да помогнат в случай на леки контузии, рани и неразположения. При необходимост от по-сериозна лекарска интервенция, пострадалият се транспортира до най-близкото лечебно заведение. С цел безопасността и сигурността на участниците е необходимо да сме надлежно информирани за тяхното здравословно състояние – алергии, непоносимости и всички специфични заболявания, упоменати в медицинския формуляр, който ще ви предоставим. Важно е той да бъде попълнен коректно и изчерпателно!

8. Кой се грижи за децата по време на лагерите?

Нашият екип се състои от инструктори с богат опит в работата с деца и други дейности на открито. По време на лагерите осигуряваме по един инструктор за 5-6 деца.

9. Колко трудни са заниманията, включени в програмите?

Нивото на трудност на заниманията е съобразено с физическите възможности на децата и младежите в съответната възрастова група. Активностите в програмата не би следвало да представляват съществена трудност за деца в добро здравословно състояние и кондиция. Водещият екип преценява нуждата от промяна на натоварванията, според индивидуалните особености на групата.

10. Задължително ли е участието в отделните занимания?

Всичко, което правим в лагерите, има за цел да подобри уменията на участниците или да им помогне да преодолеят някои свои страхове. Децата са поощрявани да опитват нови неща и да се предизвикват, но не и да достигат до крайности на физическите и емоционални си сили и да правят неща против волята си. За добрата работа на групата и плавното протичане на лагерите обаче е необходимо децата да полагат усилие за включване, да имат желание и воля за участие, затова изискваме и те да бъдат активни.

При категоричен и системен отказ за участие в груповите занимания, при нарушаване на груповата динамика и поведение, което пречи на провеждането на лагера и доброто преживяване на всички, участието на дете в лагера може да бъде прекратено. 

11. Могат ли децата да използват мобилни телефони и други електронни устройства?

Не насърчаваме употребата на мобилни устройства, тъй като използването им нарушава работния процес и пречи на доброто протичане на заниманията от програмата. Децата могат да носят със себе си мобилни телефони и да ги използват, за да поддържат връзка с родителите си или да правят снимки, но това става според правилата на съответната програма. В лагерите за по-малки деца, телефоните се събират и се дават в определени часове. Злоупотребяването може да доведе до временно отнемане на телефона на участника.

12. Кой се грижи за дисциплината по време на лагерите? Какви са последствията при неспазването ѝ?

Спазването на дисциплина е обща отговорност, както на инструкторите, така и на участниците в лагера. Ние се стремим да зададем достатъчно ясно формулирани правила и да се грижим за тяхното спазване. Инструкторите прекарват по-голямата част от денонощието заедно с децата и наблюдават процесите, които протичат в групата.

Имайте предвид, че детето може да бъде отстранено от лагера при повтарящи се действия, свързани с:

– неспазване на реда и нарушаване на програмата на лагера;

– категоричен и системен (постоянен) отказ за участие в груповите занимания;

– грубо и неуважително поведение спрямо инструкторите и другите участници;

– използване на нецензурен език, гледане и споделяне на неподходящо съдържание в интернет, слушане на силна музика, особено чалга;

– употреба на цигари, алкохол, забранени субстанции.

При необходимост от пристъпване към подобна крайна мярка, ще получите обратна връзка от инструкторите в устен и/или писмен вид за поведенението на детето, което я е наложило.

13. Как се транспортират децата и техния багаж до и от лагера и по време на протичането му?

Всички програми започват и завършват на различни места, с изключение на лагерите от група „Базови лагери“. Транспортирането на участниците до началната точка и от крайната точка може да бъде извършено от родителите на участниците или с организиран от наша страна транспорт, което става при предварителна заявка. Допълнителна информация ще получите на родителската среща или по имейл.

В най-честия случай лагерите разполагат със съпътстващ транспорт, който извозва основния багаж на децата и чиито услуги ползваме при други спешни нужда.

14. Имат ли нужда децата от "джобни"?

За програмите, провеждани в Горски център „Чатъма“, на децата не са необходими допълнителни пари, освен в случаите, в които ползват организиран от нас транспорт.
За останалите лагери, в които се налага децата да разполагат с допълнителни пари (за заплащане на евентуални нощувки в хижи при лошо време или за дребни покупки, когато преминаваме през населени места), информация ще получите на родителската среща, на която ще бъдете поканени преди лагера.
Не се препоръчва децата да носят със себе си големи суми пари или ценности. Инструкторите не носят отговорност за загубени вещи и пари.