Важно! Тук е отговорено на голяма част от въпросите, свързани с настаняване, екипировка, битови условия, храна и транспортиране на децата от и до лагерите.

1. Как става записването?

Попълнете “Форма за записване”, която можете да намерите под описанието на всеки наш лагер. От наша страна ще получите потвърждение за записването, допълнителни документи (медицински формуляр и декларация за съгласие на родителя и детето), както и банкова сметка за превеждане на капаро. Фактическото включване в лагера става с превеждането на капарото.
До десет дни преди лагера ще ви поканим на родителска среща, където ще направим последни уточнения за протичането на програмата, а от Ваша страна ще очакваме останалата част от таксата, както и попълнените коректно документи.

2. Какво става, ако участника не може да се включи в лагера?

Ако съобщите това до 30 дни преди началото на лагера, ще получите обратно 100 % от внесеното капаро. В останалите случаи капарото не се възстановява. Посочените условия не са зависими от причините за невъзможност на детето да участва в предварително заявената програма.

3. Възможно ли е ползването на отстъпки?

Отстъпка за участие на братя и/или сестри, както и за участие на едно дете в повече от един лагер за сезона може да бъде направена за някои от програмите. Обърнете се към нас за допълнителна информация.

4. Каква екипировка е необходима на детето?

Екипировката зависи от сезона и спецификата на лагера. Моля, разгледайте внимателно списъците с необходимата лична екипировка на участника, тъй като от наличието ѝ зависи комфорта на детето Ви по време на лагера. Ние предоставяме специализираната екипировка – палатки, шалтета, планински велосипеди (с изключение на лагерите „С колела в Родопите – първи стъпки“ и „С колела в Родопите – пътешествие“), лодки, спасителни жилетки, каски, катерачен инвентар, карти, компаси.

За летни лагери: ТУК.
За зимни лагери: ТУК.
Изисквания за велосипедите на участниците в колоездачните лагери: ТУК.

5. Какви са битовите условия?

Битовите условия са различни в зависимост от програмата и местата, на които е позициониран лагерът.

» При лагерите от група „Базови лагери“:

Това са програмите, които се провеждат в Горски център „Чатъма“ и са стационарни. „Чатъма“ разполага с обособени места за готвене и хранене, компостни тоалетни и баня със слънчев колектор. Децата спят на палатки на определено за целта място като при нужда (влошаване на времето) могат да бъдат настанени в масивни постройки, снабдени с легла и печки. Горският център е електрифициран от соларна система, което позволява да бъдат зареждани батерии, фотоапарати, телефони и т.н. в съответствие с определени правила за ползване.

» При лагерите от групите „Диви Родопи“ и „Експедиции“:

Нощуваме на палатки и всеки ден изграждаме нов лагер. Тези лагери се разполагат в близост до източник на питейна вода като в тези случаи приемаме общи правила относно хигиената и управлението на отпадъците. Приготвяме сами храната си, за което осигуряваме необходимите условия и продукти, или се храним в хижи/къщи за гости/локални места за хранене. Всеки участник се грижи за собствената си посуда като ние следим за спазването на добра хигиена. При лоши атмосферни условия или по решение на участниците в лагерите, нощувките могат да бъдат на закрито в хижи или къщи за гости (заплащането е отделно от таксата за лагера).

6. С какво се хранят децата?

Участниците в лагерите се хранят задължително три пъти на ден като е предвидена и следобедна закуска. Опитваме се да осигуряваме разнообразна и пълноценна храна на децата като в менюто са включени супи, салати, готвени ястия, месо, плодове.
Ако някой участник има специфични нужди, можем да се съобразим с тях и да подготвим подходящо меню. Препоръчително е да не се носи собствена храна, освен необходимата за първия ден от лагерите. При наличие на такава, детето може да бъде помолено да я сподели с останалите от групата.

7. Има ли медицинско обслужване?

Членовете на нашия екип са обучени да осигуряват първа долекарска помощ и могат да помогнат в случай на леки контузии, рани и неразположения. При необходимост от по-сериозна лекарска интервенция пострадалия може бъде транспортиран в рамките на един час до най-близкото болнично заведение. С цел безопасността и сигурността на участниците е необходимо да сме правилно информирани за тяхното здравословно състояние – алергии, епилепсия, непоносимости и всички специфични заболявания, упоменати в медицинския формуляр, който ще ви предоставим. В този смисъл е важно той да бъде попълнен коректно и изчерпателно.

8. Кой се грижи за децата по време на лагерите?

Нашият колектив се състои от инструктори с богат опит в работата с деца и други дейности на открито. По време на лагерите осигуряваме по един инструктор за 5-6 деца.

9. Колко трудни са заниманията, включени в програмите?

Нивото на трудност на заниманията е съобразено с физическите възможности на децата и младежите в съответната възрастова група. Активностите в програмата не би следвало да представляват съществена трудност за деца в добро здравословно състояние и кондиция. След запознаване на водещия екип с участниците, се преценява индивидуално дали да бъде увеличен или намален обемът на натоварванията. Разбира се, целта ни не е да постигаме високи спортни постижения, а да се забавляваме и прекарваме добре времето си сред природата.

10. Задължително ли е участието в отделните занимания?

Няма нищо задължително. Всичко, което правим, има за цел да подобри уменията на отделните участници или да им помогне да преодолеят някои свои страхове, но никога няма да принудим участник да се включи в дадена активност против волята си.

11. Могат ли децата да използват мобилни телефони и други електронни устройства?

Не насърчаваме употребата на мобилни устройства, тъй като използването им нарушава работния процес и пречи на доброто протичане на заниманията от програмата. Децата могат да носят със себе си мобилни телефони и да ги използват, за да поддържат връзка с родителите си или да правят снимки, но това става според правилата на съответната програма. В лагерите за по-малки деца, телефоните се събират и се дават в определени часове. Злоупотребяването може да доведе до временно отнемане на телефона на участника.

12. Кой се грижи за дисциплината по време на лагерите?

Спазването на дисциплина е обща отговорност, както на инструкторите, така и на участниците в лагера. Ние се стремим да зададем достатъчно ясно формулирани правила и съответно да съблюдаваме за тяхното спазване. Инструкторите прекарват по-голямата част от денонощието заедно с децата и наблюдават процесите, които протичат в групата.

13. Как се транспортират децата и техния багаж до и от лагера и по време на протичането му?

Всички програми започват и завършват на различни места, с изключение на лагерите „С дъх на смола“, които са локализирани в местността Беглика. Транспортирането до и от тези точки може да бъде извършено от родителите на участниците или с организиран от наша страна транспорт, което става при предварителна заявка. Допълнителна информация ще получите на родителската среща или по имейл.

В най-честия случай лагерите разполагат със съпътстващ транспорт, който извозва основния багаж на децата и чиито услуги ползваме при нужда.

14. Имат ли нужда децата от "джобни"?

За програмите от групата „Базови лагери“, на децата не са необходими допълнителни пари, освен ако ползват организирания от нас транспорт.
За останалите лагери, в които се налага децата да разполагат с допълнителни пари (за заплащане на евентуални нощувки в хижи при лошо време или за дребни покупки, когато преминаваме през населени места), информация ще получите на родителската среща, на която ще бъдете поканени преди лагера.
Не се препоръчва децата да носят със себе си големи суми пари или ценности.